První Vánoční dárek od ČEZu

K našemu údivu jsme dnes obdrželi dopis od čezu. Vyjádření k žádosti o připojení jsme obdrželi pouhých 10 dnů od odeslání žádosti a bereme to tak jako malý Vánoční dárek. ČEZ nám píše, že……..

Daňové přiznání a platba daní

Daň z nabytí nemovitosti platí vždy nabyvatel – kupující. Jedná se o jednorázovou daň, která se platí po získání nemovitosti. Aktuální výše této daně je 4% z kupní ceny. Nabyvatel vlastnického práva nemovitosti musí podat daňové přiznání k dani z

Žádáme o zřízení elektropřípojky

Jelikož je elektřina po všech směrech důležitá už při stavbě domu, tak ji začínáme řešit jako první ze všech potřebných inženýrských sítí. Navíc jsme v podstatě na konci větve vedení a mohlo by se stát, že nám ČEZ napíše, že

Příprava výškopisu pozemku

Od projektanta nám bylo doporučeno nechat si zpracovat výškopis pozemku. Nezahálíme a dnes nám tedy geodet začal pracovat na našem výškopisu pozemku měřením jednotlivých bodů. Výškopisem pozemku se rozumí soubor „bodů“, které jsou definovány polohou (souřadnicemi) a nadmořskou výškou. V

Konečně máme klíč od naší garáže

Po dvou měsících co máme na katastru zapsáno vlastnické právo jsme se konečně s bývalým majitelem zvládli domluvit na přístupu do NAŠÍ garáže. Dostali jsme sice kopii klíče, ale vevnitř zůstávají pořád hromady věcí, které si postupně bude prý odvážet,

Naše představa o podobě domu

Jelikož jsme koupi pozemku řešili (ne kvůli nám) asi 4 měsíce, měli jsme dost prostoru nad možným domem přemýšlet. Zároveň jsme tomu nevěnovali zbytečně moc času, protože to vypadalo, že pozemek neklapne. Obecnou představu našeho domu jsme měli. Intenzivně jsme

Vytyčení hranice našeho pozemku

Jelikož máme konečně podepsanou smlouvu a běží nám 3 týdenní lhůta před povolením vkladu vlastnického práva, tak už se domlouvám s kamarádem geodetem na vytyčení hranic pozemku v terénu, protože mě to zajímá. Píše se středa 11. září, venku máme

Tak jsme konečně koupili pozemek

Ještě ten papír sice nemáme v ruce, ale dnes nám katastrální úřad zapsal vlastnické právo na náš pozemek a po 4 měsících jednání můžeme konečně oslavovat zasloužený úspěch. Vždycky jsem chtěl mít domek s garáží a terasou na kopečku s

Vítejte na webu StavímDomek.cz

Jako malý jsem si vždycky říkal, že bych chtěl mít do 30 let firmu, ženu, dítě, dům… teď máme dvouměsíční miminko a chystáme se stavět. Je prvního září a kromě nového školního roku pro nás začíná i nová kapitola života.