Daňové přiznání a platba daní

Daň z nabytí nemovitosti platí vždy nabyvatel – kupující. Jedná se o jednorázovou daň, která se platí po získání nemovitosti. Aktuální výše této daně je 4% z kupní ceny.

Nabyvatel vlastnického práva nemovitosti musí podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl zapsaný vklad práva do katastru nemovitostí.

My jsme nabyli pozemek v září a tím pádem musíme podat přiznání do posledního prosince roku 2019. Pojďme tedy na to, samotný dokument přiznání má 4 stránky na které jsem vypsal osobní údaje, infomace o nabytí a na konec podpis, pohoda.

K dokumentu jsou potřeba vyplnit přílohy – první z nich je příloha „N“ pro případ nabytí kupní smlouvou. Zde se píše kupní cena 680 000 kč, výpočtem 4% z ceny, daň z nabytí nemovitosti 27 200 kč a zatrhávám políčko pro srovnání směrnou hodnotou.

Tady nastává problém, aby mohl finanční úřad porovnat, zda jsem nekoupil pod cenou a nebudu platit tím pádem nižší daň, je potřeba vyplnit další přílohy na každou parcelu. U nás situace o to složitější, že máme 3 parcely a 2 různé způsoby využití podle katastru a navíc na jedné z nich stojí garáž, která není pro jistotu zapsána vůbec a je potřeba přiznat i její nabytí.

Vyrazil jsem tedy na FU poprosit paní o rady (i když to není jejich práce někomu radit) a k mému překvapení byla paní velice ochotná a pomohla mi vše vyplnit, bylo to dalších 8 stránek příloh. Celou hromadu papírů konečně nesu na podatelnu, za paní co mi pomohla se vracím s bonboniérou a ještě dnes platím převodem na účet FÚ a mám tuhle záležitost vyřešenou.

Další z daní, které je nutné platit v souvislosti s nemovitostmi, je daň z nemovitých věcí, která se platí každý rok v květnu. K této dani se podává přiznání do 31.ledna následujícího roku po nabytí.

Nějaké nemovitosti v naší obci již vlastním a každý rok platím daň z nemovitostí 341 kč, po koupi pozemku budu každoročně platit 565 kč za všechny mé nemovitosti.

Honza