Daňové přiznání a platba daní

Daň z nabytí nemovitosti platí vždy nabyvatel – kupující. Jedná se o jednorázovou daň, která se platí po získání nemovitosti. Aktuální výše této daně je 4% z kupní ceny.

Nabyvatel vlastnického práva nemovitosti musí podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl zapsaný vklad práva do katastru nemovitostí.

My jsme nabyli pozemek v září a tím pádem musíme podat přiznání do posledního prosince roku 2019. Pojďme tedy na to, při kupní ceně 680 000 kč činí daň z nabytí nemovitosti 27 200 kč, kterou rovnou platíme převodem na účet FÚ a máme tuhle záležitost vyřešenou.

Další z daní, které je nutné platit v souvislosti s nemovitostmi, je daň z nemovitých věcí, která se platí každý rok v květnu. K této dani se podává přiznání do 31.ledna následujícího roku po nabytí.

Nějaké nemovitosti v naší obci již vlastním a každý rok platím daň z nemovitostí 341 kč, po koupi pozemku budu každoročně platit 565 kč za všechny mé nemovitosti.