Příprava výškopisu pozemku

Od projektanta nám bylo doporučeno nechat si zpracovat výškopis pozemku. Nezahálíme a dnes nám tedy geodet začal pracovat na našem výškopisu pozemku měřením jednotlivých bodů.

Výškopisem pozemku se rozumí soubor „bodů“, které jsou definovány polohou (souřadnicemi) a nadmořskou výškou.

V našem případě výškopis obsahuje přes 160 bodů, které definují výšku jednotlivých částí pozemku a dá se tak lépe usadit dům do terénu a vidíme převýšení jednotlivých částí pozemku.

Máme takto zaměřené veškeré hraniční body, stávající garáž, propustek pod cestou, elektrické sloupy, potůček i studny. Jednoduše si nyní můžeme dopočítat výšky opěrných zdí, převýšení nájezdu na cestu, potřebnou hloubku zatrubnění potůčku a spoustu dalších věcí.

Honza