Žádáme o zřízení elektropřípojky

Jelikož je elektřina po všech směrech důležitá už při stavbě domu, tak ji začínáme řešit jako první ze všech potřebných inženýrských sítí.

Navíc jsme v podstatě na konci větve vedení a mohlo by se stát, že nám ČEZ napíše, že se z důvodu nedostatku příkonu budou muset udělat nějaké úpravy vedení. Tímto by se mohl proces přípojky protáhnout až na 12 měsíců.

Žádáme o nový trvalý odběr určený k bydlení s požadavkem na hlavní jištění 25A – 3 fáze.

Vyplněný formulář „žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí“ zasílám dnes emailem rovnou na ČEZ Distribuci. Přílohou žádosti je výpis z KN a katastrální mapa se zaznačením požadovaného místa odběru.

Jelikož máme na pozemku hned vedle garáže elektrický sloup, tak předpokládám jednoduché zřízení ze strany ČEZu. Na tomto sloupu požaduji umístění pojistkové skříně (HDS) a dál to bude v naší režii. Umístění měření slibujeme v pilíři v budoucím oplocení hned vedle sloupu. Požadovaný termín připojení zadávám na 1.3.2020, tak jsem zvědav, zda se to stihne vše za necelé 3 měsíce.

Honza