Tag Archives: příprava

Příprava výškopisu pozemku

Od projektanta nám bylo doporučeno nechat si zpracovat výškopis pozemku. Nezahálíme a dnes nám tedy geodet začal pracovat na našem výškopisu pozemku měřením jednotlivých bodů. Výškopisem pozemku se rozumí soubor „bodů“, které jsou definovány polohou (souřadnicemi) a nadmořskou výškou. V